Missing Persons

हराएका ब्यक्तिहरूको विवरण हरायको ब्यक्तिको फोटो
नाम:- मिना चौधरी
 
उमेर:- २४
हरायको मिति २०७२।०९।२३ गते।
लिङ्ग:- महिला
वतन:-जि. बर्दिया मगरागढी २ बस्ने ।
हुलिया:- गहुँगोरो वर्ण, उचाई ५ फि. अगाडीको दात मसिनो ।
नाम:-लोक नाथ तिवारी
 
उमेर:- २५
हरायको मिति २०७२।०६।१५ गते।
लिङ्ग:- पुरुष
वतन:- जि. रुपन्देही सि.न.पा. ४
हुलिया:- गहुँगोरो वर्ण, हरियो चेक सर्ट कालोहाप प्वाईन्ट लगाएको।
नाम :- संगिता श्रेष्ठ नभएको ।
उमेर :- १४ बर्ष
लिङ्ग :-बालिका
वतन :- जि. बाँके नग उ.म.नपा. १७
हुलिया :- उ. ५ फिट, कर्ता सुरुवाल लगाएकी
सम्पर्क नं. :-
   
नाम :-कृती पौडेल नभएको
उमेर :- १७ बर्ष
लिङ्ग :- महिला
वतन :- जि. बाके उमनपा १३ घर भएकी
हुलिया :- गहुँगोरो वर्ण, कालो बुट निलो ज्याकेट उचाई ५ फिट
सम्पर्क नं.:- ९८४२०४२५३२
   
नाम :- साबित्री बि.क. नभएको
उमेर :-२० बर्ष
लिङ्ग :-महिला
वतन :- जि. दाङ घोनपा वडा नं. ७ वस्ने
हराएको मिति :- २०६२/०३/२२ 
हुलिया:-अं. ५.२ ई. शरित पातलो, कालो कपाल र कुर्ताको
   
नाम :-ईन्द्र कुमारी खड्का नभएको ।
उमेर :- ३४ बर्ष
लिङ्ग :-महिला
वतन :-जि. दाङ तु.न.पा. ५ बस्ने
हराएको मिति :- २०७२/०३/२२ 
हुलिया:- बर्ण गहुगोरी, खुट्टामा काटिएको घाउको खत
   
नाम :- सिर्जना खान नभएको ।
उमेर :- १४ बर्ष
लिङ्ग :-बालिका
वतन :-जि. सुर्खेत साहारे ४ बस्ने ।
हराएको मिति :- २०७२।०३।२२
 
 
नाम :- सुजता श्रेष्ठ  
उमेर :- २५ बर्ष
लिङ्ग :- महिला
वतन :- जि.वाँके नेगउमनपा ५
हराएको मिति :- २०२।०५।२६
सम्पर्क नं.:- 
   
नाम :- जुनि थापा मगर  
उमेर :- +A76
लिङ्ग :-महिला
वतन:- जि.बाके ने.ग.उ.म.न.पा.१ बस्ने
हराएको मिति:- २०७२।०६।०२
सम्पर्क नं.:-
 
 
नाम :-पेमा याङजी शेर्पा  
उमेर :- १९ बर्ष
लिङ्ग :- महिला
वतन :-५ फिट, पातली,नेपाली भषा बोल्ने, जिन्को पाईन्ट लगाएकी
हराएको मिति :- २०७२-०६-०४
सम्पर्क नं.:- 
   
नाम :- राजेश बैश्य  
उमेर :-३५
लिङ्ग:- पुरुष
वतन:- जि.बाके ने.ग.उ.म.न.पा.६ बस्ने
हराएको मिति:- २०७२।०५।२८
सम्पर्क नं.:-
   
नाम :-पुहा बि.क  
बर्ण :-वर्ण गोरो,उ.३ फिट,स्कुलको ड्रेसको सट लगाएकी
उमेर :-९ बर्ष
लिङ्ग:-बालिका
वतन:- जि.दैलेख भुका -९ तोँडिया
हराएको मिति:- २०७२।०५।०५
सम्पर्क नं.: 
   
नाम :-कमला बडुवाल  
बुबा:‌‌- 
उमेर :-
लिङ्ग:- महिला
वतन:- जि. बाके को.पु.न.पा.२
हराएको मिति:- २०७२।०५।०५
सम्पर्क नं.:- 
   
नाम :-अर्जुन रावल  
बुबा:‌‌-
उमेर:-१५ बर्ष
लिङ्ग:- पुरुष
वतन:- जि.बाँके चिसापानी गा.बि.स.८
हराएको मिति:- २०७२।०५।१३
सम्पर्क नं.:-
   
नाम :-गौरब रावल  
बुबा:‌‌-
उमेर :- १४ बर्ष
लिङ्ग:-बालक
वतन:-जि.बाँके चिसापानी गा.बि.स.८ 
हराएको मिति:-२०७२।०५।१३गते
सम्पर्क नं.:-
   
नाम :-लक्ष्मी कुमारी सिंह
 
हुलिया :- निलो जिन्स पाईन्ट कालो टिसट लगाएकी
उमेर :- २५ बर्ष
लिङ्ग:-महिला
वतन:- जि. सुर्खेत निननपा ११ बस्तीपुरा
हराएको मिति:- २०७२।०५।२४ गतेबाट
सम्पर्क नं.:- ९८४९६७६०७१
नाम :- लिला छिनाल  
उमेर :- २३ बर्ष
लिङ्ग:- महिला
हरायको मिति :- २०७२।०८।०४
वतन:- जि. बर्दिया पन्द्राह १
हुलिया:- गहुँगोरो वर्ण, चेप्टो अनुहार भएकी नाकमा नथिया लगाएकी
 
 
नाम :- अजिता राई  
उमेर :- १२ बर्ष
लिङ्ग:-बालिका
२०७२।०७।१९
वतन:- जि. धनकुटा सिरगाउँ ५
हुलिया:-गहुगोरो वर्ण,गोरो, बाटुलो अनुहार सटपाईन्ट लगाउने
   
नाम :- पुस्पा राना नभएको
उमेर :- ३५ बर्ष
लिङ्ग:- महिला
वतन:- जि. बाँके बागेश्वरी २
हरायको मिति २०७२।०७।२०
हुलिया:- गहुगोरी, उ. ५ फि. खैरोकुर्ता सुरुवाल
   
नाम :- स्याउनी कोरी
 
उमेर :- २६ बर्ष
लिङ्ग:- महिला
हरायको मिति : २०७२।०८।१३
वतन:- जि. सल्यान, छायाँक्षेत्र गा. वि. स. - १
हुलिया:- गहुँगोरो उ. ५.१.भएकी बाटुलो अनुहार धोती ब्लुज लगाएकी
   
नाम :- प्रिया हलुवाई
 
उमेर :- २३ बर्ष
लिङ्ग:- महिला
हरायको मिति:‍- २०७२।०८।२४
वतन:- जि. बाँके नेगउमनपा १४बस्ने
हुलिया:- उ. ५ फि.गहुँगोरो वर्ण, बाटुलो चेप्टो अनुहार
   
नाम :-लालसरी बि.क. नभएको
उमेर :- ३० बर्ष
लिङ्ग:-महिला
वतन:- जि. बर्दिया गुलरिया नपा २ बस्ने
हुलिया:-हलसाउदो शरिर भएकी गोलो अनुहार उ. ५.३ईन्च
   
नाम :- विष्णा कुमारी बयक नभएको
उमेर :- ३३ बर्ष
लिङ्ग:-महिला
वतन:- जि. दैलेख खरिगैरा गा.वि.स. वडा नं. ३
हरायको मिति २०७२।१०।२२
हुलिया:- गहुँगोरो वर्ण, उचाई ४.७ फिट चिउडोमाखल्टो भएकी
   
नाम :-निबन थापा मगर  
उमेर :- २३ बर्ष
वतन:- जि. दैलेख कालभैरब गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने
हुलिया:- उचाई अं. ५ फिट ३ ईन्च मध्यम शरिर पटक पटक टाउको हल्लाउने स्वभाव भएको ।
हरायको मिति २०७२।१०।२३
 
 
नाम :- मिना लिम्बु  
उमेर :- ३४ बर्ष
लिङ्ग:- महिला
वतन:- जि. मोरङ सिंहदेबी गा.वि.स.वडा नं. ९ बस्ने
हराएको मिति:- २०७२-०५-११
   
नाम :-सुस्मिता चौधरी
 
बुबा:‌‌- बंगुर चौधरी
उमेर :- २२ बर्ष
लिङ्ग:- महिला
वतन:- जि. मोरङ सिद्दाहा १बस्ने
हराएको मिति:- २०६८-१२-२१
 
 
नाम :- धनुषा लिम्बु                  
उमेर :- २६ वर्ष 
लिङ्ग:- महिला
वतन:- का.जि.का.म.न.पा.–२१ जैसीदेवल
हुलिया:- उचाई ४ फीट ७ ईन्च कालो रंगको पैट गहुगोरो पातलो सरिर
हरायको मिति: २०७२।०५।८ गते
सम्पर्क नं.:-
   
नाम:- शुष्मिता चौधरी
 
उमेर:- १८ बर्ष
लिङ्ग:-महिला
वतन:- जि. सुनसरी भासीनपा ८ बस्ने
हरायको मिति : २०७२।५।२८
हुलिया:-श्यमलो वर्ण उचाई अ. ४.५ फिट, कालो आखा, भेस्टर पाईन्ट
   
नाम:-निर्मला बि.क. नभएको
उमेर:- २३ वर्ष
लिङ्ग:-महिला
हुलिया:- बर्ण गोरो, लाम्चो अनुहार, उचाई ५ फि. स्वर मसिनो
हरायको मिति २०७२।०९।०६ गतेबाट हराएकी
नाम:- विशाल शर्मा नभएको
उमेर:- १३ बर्ष
लिङ्ग:-बालक
वतन:- जि.बर्दिया गु.न.पा. ८ बस्ने
हुलिया:- गहुँगोरो वर्ण, उचाई अ. ३ फिट स्कुल ड्रेस लगाएको
   
नाम:-सुजना माझी नभएको
उमेर:- १३ बर्ष
लिङ्ग:-बालिका
हराएको मिति:- २०७२।०५।१०
वतन:- जि. बाताबरणकेन्द्रमा भर्ना भएकी हकदाबी पर्न बआएको
हुलिया:-   
       
     
 
   
 
 
नाम:- अजिता राई  
उमेर:- १२ बर्ष
लिङ्ग:-बालिका
हराएको मिति:- २०७२।०७।१९ गते
वतन:- जि.धनकुटा ५ भिरगाउँ
हुलिया:- भेष्ट र कालोरंगको पाईन्ट लगाएकी
   
नाम:-लक्ष्मी थापा  
उमेर:- २९ बर्ष
लिङ्ग:- महिला
हराएको मिति:- २०७२।०८।०८ गते
वतन:- जि. मोरङ
हुलिया: बर्ण गहुगोरो, उ. ५.२ईन्च जिन्सपाईन्ट र भेष्ट लगाएकी  
   
नाम:- समुना शेर्पा
 
उमेर:- २० बर्ष
लिङ्ग:- महिला
हराएको मिति:- २०७२।०७।१०
हुलिया: गहुगोरी, कपाल स्ट्रेट गरेकी उ. ५फी.
वतन:- जि. मोरङ दिन वडा नं. ४ बस्ने
   
नाम :-अनुपा मुखिया
 
उमेर :- २० बर्ष
लिङ्ग:- महिला
हराएको मिति:- २०७२।०५।१५
हुलिया: गहुगोरो उ.५ फीट, मोटो शरिर भएकी गोलो अनुहार,
वतन:- जि. मोरङ दिन वडा नं. १५ बस्ने  
   
नाम:- बिबेक भन्ने ( धनराज बुढा ) नभएको
उमेर:- १४ बर्ष
लिङ्ग:-बालक
हराएको मिति:- २०७२।०३।२३
हुलिया: बर्ण गहुगोरो उचाई ४ फि. निलोरङको हुक कालो ट्राउजर
वतन:-जुम्ला गर्ज्याङकोट गा.वि.स.वडा नं. १
 
 
नाम:- बबिता बि.क.  
उमेर:- १२ बर्ष
लिङ्ग:-बालिका
हराएको मिति:- २०७२।०४।२६ गते ।
हुलिया: गहुगोरी उ. ४ फि. दुब्ली शरिर भएकी
वतन:- जि.रोल्पा लिवाङ गा.वि.स. वडा नं. ५
   
नाम:- सुदिक्षा थापा नभएको
उमेर:-१४ वर्ष
लिङ्ग:-बालिका
वतन:- जि. रुकुम बिजेश्वरी ३
हुलिया:- वर्ण गहुगोरी,उ. ५ फिट,
 
 
नाम:-सुजता श्रेष्ठ  
उमेर:- २५ बर्ष
लिङ्ग:- महिला
वतन:- जि. बाँके ने.ग.उ.म.न.पा. ५ बस्ने
हुलिया:- वर्ण गोरी,उ. ४ फिट, पातली,कपाल खैरो घुमेको,
   
नाम:- जुनी थापा मगर नभएको
उमेर:- नखुलेको
लिङ्ग:- महिला
हरायको मिति : २०७२।०६।०२ गते
वतन:- जि.बाँके ने.ग.उ.म.न.पा.१ बस्ने साथमा नाबालक छोरी लिएकी
हुलिया:- गहुँगोरो वर्ण, उचाई अं. ५ फिट, कर्ता सुरुवाल लगाएकी
   
नाम:-राजेश बैश्य फोटो उपलब्ध नभएको
उमेर:- ३५ बर्ष
लिङ्ग:-पुरुष ब्यक्ति
वतन:- तुजि. बाँके ने.ग.उ.म.न.पा ६ बस्ने
हुलिया:- गहुँगोरो वर्ण, सटपाईन्ट लगाएको उ. ५.फी. ३ ईन्च भएको
   
नाम:- अस्मिता शिवा
 
उमेर:- १७ बर्ष
हरायको मिति :-२०७२।१०।०५ गते
वतन:-जि.बर्दिया जमुनि ५ सितापुर बस्ने
हुलिया:- वर्ण गोरी रातो ज्याकेट कालोकपाल ओठको तल्लो भागमा कोठि
   
नाम :- बालिका घर्ती नभएको
उमेर :- २० बर्ष ।
लिङ्ग:-महिला ।
वतन :- जिल्ला दाङ, तुल्सीपुर न.पा.-६ मोतिपुर ।
हराएको मिति:- २०७२।०४।०६
हुलिया :-वर्ण गहुगोरी, उचाई अ. ५ फिट ।                         
   
नाम :-नितु थापा नभएको
उमेर :- ३१ बर्ष ।
बुबा:‌‌- गंगा बहादुर गुरुङ।
लिङ्ग:-महिला ।
वतन :-जि.प्यूठान रसपुरकोट २ सरङग, हाल घो.न.पा ११ मिलनचोक
हराएको मिति २०७२।०३।२२
हुलिया :-, वर्ण गहुगोरी, उचाई अ.५ फिट,अनुहार बाटुल्लो शरिर पातलो
   
नाम :- अंजली कुवर नभएको
उमेर :- १५ बर्ष ।
लिङ्ग:-बालिका ।
वतन :- जि.दाङ घो.न.पा.१० बस्ने
हराएको मिति:- २०७२।०४।०४
हुलिया :-वर्ण गोरी, उ.५ फिट, कालो कपाल,दाया खुट्टा खोच्याई हिडने
   
नाम :- रिता चौधरी नभएको
उमेर :- २६ बर्ष ।
लिङ्ग:- महिला ।
वतन :-   जि.दाङ गंगापरस्पुर ४ बस्ने,
हराएको मिति:- २०७२।०४।०४ गते
 हुलिया :- गहुगोरी, कालोकपाल हल्का सरिर पातलो
   
नाम :-कल्पना गुरुङ (धिताल) नभएको
उमेर :- २७ बर्ष ।
लिङ्ग:- महिला ।
वतन :- ६. जि.दाङ तु.न.पा. ६
हराएको मिति:- २०६७।०१।१४
 हुलिया :-वर्ण गहुगोरी, शरीर मझौला, उ.५ फिट, सुरुवाल कर्ता लगाएकी
   
नाम :- नरमाया खडका नभएको
उमेर :- २४ बर्ष ।
लिङ्ग:- महिला ।
वतन :- जि.दाङ तु.न.पा. ६
हराएको मिति:- २०७२।०३।२८
हराएको स्थान :- जिल्ला दाङ, चौलाही - २ ।
हुलिया :- वर्ण गहुगोरी, शरीर मझौला, उ.५ फिट, सुरुवाल कर्ता लगाएकी