झुण्डि ।

जि.प्र.का.बाँके:-आज मिति २०७४।०३।१७ गते दिन को समयमा जि.बाँके.ने.ग.उ.म.न.पा १८ बिशाल नगर चोक नजिकै केशब हमाल को घरको कोठा बाट नगद सुन,चादीका गहाना चोरी भएको भनि १९:०० बजेको समयमा यस का.मा टेलिफोन बाट जानकारी प्राप्त हुना साथ यस का.बाट प्र.ना.नि भास्कर गिरीको कमाण्डमा ७ जनाको टोली खटी गई प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा निम्न सामानहरु चोरी भको भन्ने खुल्न आएको सो सम्बन्धमा अनुसन्धान भईरहेको घटनास्थल यस का.बाट २ कि.मि. उत्तर पर्ने ।बि.बि.पछी ,

       निम्न:-                                        

१)सुनको हार ४ तोला को थान -१ ।

२)छड्के तिलरी १ तोला ।

३) बाला १.५ तोला ।

४) कानको टप १ जोड ।

५) औठी ३ थान १८ आना ।

६) जन्तर आठ आना र नगद रु. ३५,०००/-हजार ,

(7) ३ वटा साडी ।