Traffic Activities

ट्राफिक प्रहरी इकाई

 • क्षे.ट्रा.प्र.का.कोहलपुर बाँके
 • जि.ट्रा.प्र.का.बाँके
 •  जि.ट्रा.प्र.का.दाङ्ग
 •  ट्रा.प्र.का.तु.पु.दाङ्ग
 •  जि.ट्रा.प्र.का.बर्दिया
 • जि.ट्रा.प्र.का.सुर्खेत
 • जि.ट्रा.प्र.का.दैलेख
 • जि.ट्रा.प्र.का.प्यूठान
 • जि.ट्रा.प्र.का.सल्यान
 • जि.ट्रा.प्र.का.रोल्पा
 • जि.ट्रा.प्र.का.रुकुम
 • जि.ट्रा.प्र.का.जुम्ला
 • अं. जि.ट्रा.प्र.का.कालिकोट
 • अ. ट्रा.प्र. पोष्ट- ५२   

यस कार्यालय तथा मातहत समेत बाट आ.ब. २०७२।०७३ मा सञ्चालन गरीएका  ट्राफिक जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरुको मासिक

सि.नं.

महिना

बिद्यार्थी लाई कक्षा संचालन

सुरक्षित चालक परीचालक लाई कक्षा संचालन

ब्यवसायीक चालक परिचालक लाई कक्षा संचालन

सर्वसाधारण लाई कक्षा संचालन

अन्तरक्रिया,गोस्ठी तथा छलफल

पर्चा,पम्पलेट,पोष्टर बितरण

ट्राफिक डे/सप्ताहा

पटक

संख्यां

पटक

संख्यां

पटक

संख्यां

पटक

संख्यां

पटक

संख्यां

पटक

संख्यां

पटक

1= 

श्रावण

१९०

५०

२६५

१५०

८५

१५५०

2= 

भाद्र

६४०

५०

९५

४८

३००

3= 

असोज

४९५

४०

२७०

३०

२५

४०८५

4= 

कार्तिक

५८८

२९०

७०

२५

१२

७३३०

5= 

मंसिर

८४१

११५

३२५

४०

९०

१७६५

जम्मा

२३

२७५४

१२

५४५

२१

१०२५

२२०

२७३

३४

१५०३०