Emergency Contact No

                      मध्य पश्चिम क्षेत्रको महत्वपूर्ण टेलिफोन नंम्वरहरुः-


सि.न जिल्ला का.को नाम सम्पर्क नम्बर
1 जुम्ला जिल्ला अस्पताल 087-520355
रेडक्रस 087-530060
एम्बुलेन्स 9848302934
बारुण यन्त्र 082-520123
2 हुम्ला जिल्ला अस्पताल 087-680120
रेडक्रस 087-680130
3 कालिकोट जिल्ला अस्पताल 087-440133
रेडक्रस 087-440125
एम्बुलेन्स 9861433505
4 मुगु जिल्ला अस्पताल 087-460161
रेडक्रस 087-460025
एम्बुलेन्स 087-460161
5 डोल्पा जिल्ला अस्पताल 087-550110 9848140363
रेडक्रस 087-550141
6 रोल्पा जि.अस्पताल 086-680135
रेडक्रस 086-440०36
सामुदायिक प्रहरीको एम्बुलेन्स 9848911034
जि. एम्बुलेन्स 9847851187
7 सल्यान जि.अस्पताल 088-520061
रेडक्रस 088-520009
एम्बुलेन्स 9847832448
रेडक्रस 9748502321
कान्तिपुर अस्पताल 9848522788
श्रीनगर अस्पताल 9810824656
8 प्युठान जि.अस्पताल 086-460056
रेडक्रस 086-420227
रेडक्रस 9847839501
रेडक्रस एम्बुलेन्स 9857833822
प्र.श्वा.के भिग्री 9847930562
बारुण यन्त्र 9841050040
9 रुकुम जि.अस्पताल 088-530115
मिशन अस्पताल 088-401049
रेडक्रस 088-530017
जि.एम्बुलेन्स 9847852122
रेडक्रस एम्बुलेन्स 9858025200
10 दाङ राप्त उप-क्षेत्रीय अस्पताल ०८२-५६२३६५
गोर्खा हस्पिटल प्रा.लि. ०८२-५३४१४
घोराही हस्पिटल प्रा.लि. ०८२-५५२९९७
राप्ती अंचल अस्पताल ०८२-५२००११
ब्लड बैङ्क घोराही ०८२-६५१४६०
रेडक्रस तुल्सीपुर ०८२-५२००२२/९८५७८२००४७
बारुण यन्त्र तुल्सीपुर ०८२-५२०३०५
11 बर्दिया जि.अस्पताल 9848087312
कार्यालय 084-420188
एम्बुलेन्स 9868141412
बारुण यन्त्र 084-420444
12 दैलेख जि.अस्पताल 089-420127
जि.अस्पताल एम्बुलेन्स 9844895471
रानिमता स्वास्य चौकी 9815511464
बिधुत 089-410130
संचार 089-420444/420122
बारुण यन्त्र 9848609215
13 जाजरकोट जि.श्वास्य कार्यालय 089-430120
रेडक्रस 089-430042
जि.आयुरदेद स्वास्थ्य 089-430074
14 सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पताल 083-520200
माया नर्सिङहोम प्रा.लि 083-521930
देउती नर्सिङहोम 083-520528
रेडक्रस 083-520310
एरपोट 083-520945
माया नर्सिङहोम 083-525430
भु.पु.सैनिक कल्याणकारी 9848038050
सुर्खेत हस्पितल प्रा.लि. 083-525417
15 बाके नर्सिङ होम ने.ग. 081-520111
बारुण यन्त्र 081-522458,523518
भेरी अंचल अस्पताल 081-520193
रेडक्रस ने.ग. 081-540300
मेडिकल कलेज को.पु. 081-540408
एम्बुलेस 9848020324